Jun 14, 2008

Ami Suzuki, Tomiko Van, Rie fu, Tohoshinki, Maaya Sakamoto, Jun Shibata, HOME MADE Kazoku, Abe Natsumi, AI, Sachi Tainaka, Hitomi Shimatani, Utada HArtista: Ami Suzuki
Álbum: CONNETTA
Data: 2007.03.21
Server: [Bestsharing]Artista: Tomiko Van
Álbum: Voice ~cover you with love~
Data: 2007.03.28
Server: [Bestsharing]Artista: Rie fu
Álbum: ROSE ALBUM
Data: 2006.03.24
Server: [Bestsharing]Artista: Tohoshinki
Álbum: Five in the Black
Data: 2007.03.14
Server: [Mediafire]Artista: Maaya Sakamoto
Álbum: 30minutes night flight
Data: 2007.03.21
Server: [Mediafire]Artista: Jun Shibata
Álbum: Shibaura
Data: 2007.03.14
Server: [Bestsharing]Artista: HOME MADE Kazoku
Álbum: FAMILIA
Data: 2007.03.14
Server: [Mediafire]Artista: Abe Natsumi
Álbum: 25 ~Vingt Cinq~
Data: 2007.03.14
Server: [Bestsharing]Artista: AI
Álbum: LIVE A.I.
Data: 2007.03.07
Server: [Bestsharing]Artista: Sachi Tainaka
Álbum: Dear...
Data: 2007.03.07
Server: [Bestsharing]Artista: Hitomi Shimatani
Álbum: PRIMA ROSA
Data: 2007.03.07
Server: [Bestsharing]


http://img145.imageshack.us/img145/2720/utadadvdvf0.jpg
Artista: Utada Hikaru
Álbum: UTADA UNITED 2006
Data: 2006.12.20
Server
Parte 1: [Rapidshare]
Parte 2: [Rapidshare]Artista: Koda Kumi
Álbum: Black Cherry
Data: 2006.12.20
Server: [Rapidshare]


0 Coments: