Jun 14, 2008

Tokyo Jihen - Variety

Tokyo Jihen - Variety


01. Ramp
02. Mirrorball
03. Kingyo no Hako
04. Shiseikatsu
05. OSCA
06. Kuronekodow
07. Fukushuu
08. Boutomin
10. Tsukigime-hime
11. Sake to Geko
12. Killer Tune
13. Metro

Part 1: 01 - 07 [MediaFire]
Part 2: 08 - 13 [MediaFire]
Pass: underg

0 Coments: