Jul 28, 2008

Fahrenheit - Albums


Fahrenheit - Fei lun hai

1. 我有我的Young I Have My Young (Wo You Wo De Young)
2. 夏雪 Summer Snow (Xia Xue)
3. 只對你有感覺 Only Have Feelings For You (Zhi Dui Ni You Gan Jue) - featuring Hebe.
4. 一個人流浪 Wandering Alone (Yi Ge Ren Liu Lang)
5. 找幸福給你 Finding Happiness For You (Zhao Xing Fu Gei Ni)
6. 愛到 Love Actually (Ai Dao)
7. 2月30號見 Meet on 30th Feb (2 Yue 30 Hao Jian)
8. 出口 Exit (Chu Kou)
9. 請在我後悔之前離開我 Please Leave Me Before I Regret (Qing Zai Wo Hou Hui Zhi Qian Li Kai Wo)
10. 不死之謎 The Secret of Immortality (Bu Si Zhi Mi)
11. 只對你有感覺 Only Have Feelings For You (Zhi Dui Ni You Gan Jue) - featuring Hebe (健康活力Remix 版-Commercial Remix)
Descarga - Download

Fahrenheit - Two-sided Fahrenheit (1.04.200 8)

1. 新窩 Xin Wo (New Home) - featuring S.H.E
2. 為你存在 Wei Ni Cun Zai (Existing For You)
3. 出神入化 Chu Shen Ru Hua (Superb)
4. 不會愛 Bu Hui Ai (Will Not Love)
5. Ti Amo (I Love You) - Aaron Yan & Liu Li Yang duet
6. 愛的王道 Ai De Wang Dao (Love’s Royalty)
7. 心理有數 Xin Li You Shu (You Know)
8. 明日香 Ming Ri Xiang (Tomorrow’s Fragrance)
9. 至少還有我 Zhi Shao Hai You Wo (At Least You Still Have Me)
10. 一萬個快樂 Yi Wan Ge Kuai Le (Ten Thousand Joys)
11. 小小大人物 Xiao Xiao Da Ren Wu (Small Yet Significant Character)
12. 新窩 Xin Wo (New Home) - 男生宿舍版 Nan Sheng Su She Ban (Male Students’ Dormitory Version)
13. 超喜歡你 Chao Xi Huan Ni (I Really, Really Like You)
Descarga - Download

By: Osora

0 Coments: